Depremsel Omega Hortumlar

Arsenflex-Loop depremsel omega bağlantı hortumları, deprem kaynaklı sismik hareketlerde, sprinkler gibi hayati önem taşıyan tesisatların korunmasını sağlayan en kritik elemanlardan biridir. Depsemsel Omega Bağlantı Hortumları, boru sistemlerine esneklik sağlayarak, üç düzlemden gelmesi olası sismik hareketlerin absorbe edilmesinde kullanılır. Sağladığı sismik korumanın dışında, ısıl genleşmeleri de absorbe etmesi, montajda daha az yer, daha az sabit nokta ihtiyacı, iç içe montaj imkanı; geleneksel metal körüklü kompansatörlere göre montaj maliyetini de düşürmektedir. Kompansatör ve standart boru kullanılarak sağlanan titreşim sönümleme işlemine göre, ana boru tesisatına çok daha az yük bindirmesi de çok önemli avantajlarından biridir

Yardıma mı ihtiyacınız var?

WhatsApp'tam iletişime geçin

whatsapp icon